1. Novosti iz udruga
  2. WEBINAR: Svi na istom brodu: organizacijsko okruženje u radu s volonterima/kama

WEBINAR: Svi na istom brodu: organizacijsko okruženje u radu s volonterima/kama

Volnterski centar Istra poziva sve organizatore volontiranja na sudjelovanje u webinaru pod nazivom "Svi na istom brodu: organizacijsko okruženje u radu s volonterima/kama", koji će se održati u petak, 8. svibnja u 12:00 sati, putem aplikacije ZOOM.

Cilj ovog webinara je koordinatorima/cama volontera/ki pružiti smjernice za uključivanje zaposlenika/ca i ostalih suradnika/ca u razvoj i provedbu volonterskog programa organizacije. Između ostaloga, razgovarat će se o tome kako potaknuti izgradnju dobrih odnosa između plaćenog osoblja i volontera/ki te kako suradnicima/cama približiti vrijednost volontera/ki u organizaciji, značaj i zahtjeve kvalitetnog rada s njima.

Predviđeno trajanje webinara je 1 sat, a zadnjih 20 minuta bit će posvećeno odgovaranju na pitanja sudionika/ca.  

Više informacija o postupku prijave te korištenju ZOOM platforme, dostupno je u prijavnom obrascu,  koji moguće ispuniti zakključno s 8. svibnja u 10 sati.

Povratak na prethodnu stranicu