1. Novosti iz civilnog društva
  2. Vijeće tržišta rada Istarske Županije

Vijeće tržišta rada Istarske Županije

Vijeće tržišta rada Istarske Županije ili punim nazivom Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Istarske županije nadležno je za programiranje, koordiniranje razvoja Strategije razvoja ljudski potencijala, savjetovanje o županijskoj politici razvoja ljudskih potencijala te u tom smislu umreženo i koordinirano djeluje sa svim operativnim, upravljačkim i savjetodavnim županijskim tijelima i ostalim važnijim strukovnim, obrazovnim i gospodarsko-tržišnim subjektima u svrhu što kvalitetnijeg i sveobuhvatljivijeg razvoja ljudskih potencijala u Županiji.

Razvijanjem i provođenjem vlastitih programa, projekata i aktivnosti, na razini Istarske Županije, u skladu sa Županijskom razvojnom Strategijom razvoja ljudskih potencijala koristi dostupne izvore financiranja. Potiče i uključuje dionike i partnere da sudjeluju u planiranju provedbi županijske politike razvoja ljudskih potencijala.

VTR uspostavlja institucionalne odnose s tijelima i institucijama koje utječu na tržište rada i razvoj ljudskih potencijala (obrazovne institucije, istraživačke centre, poduzetničke potporne institucije). Izradom strateških dokumenta, programa i projekata te njihovu provedbu osnivaju se tematske radne skupine dionika koje povezuje znanje, iskustvo i zajednički interes te tematske radne skupine omogućavaju suradnju s predstavnicima privatnog i javnog sektora, obrazovnih institucija, znastveno-istraživačkih institucija te civilnog društva.

VTR IŽ je tijelo koje se sastoji od 36 osnivača koji su ujedno i partneri  – županije, Komora, gradova, razvojne agencije, javne uprave, sveučilišta, raznih institucija u civilnom sektoru i drugih aktivnih aktera vezanih za tržište rada i obrazovni sustav.

VTR IŽ povezuje javni, privatni i civilni sektor u donošenju odluka u skladu s kretanjima na regionalnom tržištu rada, te donošenju Strategije razvoja ljudskih resursa iz koje će se aplicirati projekte na raspoložive fondove EU.

Više informacija možete pronaći na web stranici Vijeća tržišta rada Istarske Županije.

Povratak na prethodnu stranicu