1. Novosti iz Zaklade
  2. Uključite se u izradu Lokalnog programa za mlade Grada Poreč - Parenzo

Uključite se u izradu Lokalnog programa za mlade Grada Poreč - Parenzo

Grad Poreč-Parenzo krenuo je raditi novi Lokalni program za mlade za razdoblje od 2021. do 2025. godine. Riječ je o strateškom dokumentu namijenjenom mladima, a koji će za cilj imati poboljšanje kvalitete života mladih u Gradu Poreču-Parenzo. Lokalni program za mlade Poreč-Parenzo temeljni je okvir partnerskog djelovanja svih relevantnih dionika koji mogu utjecati na razvoj potencijala mladih u Poreču. Objedinjavat će sve potencijale, potrebe, probleme i mogućnosti mladih i za mlade koje su dostupne ili će biti dostupne u lokalnoj zajednici. Ovaj će strateški dokument sadržavati sveobuhvatan strukturni pristup izgradnji uvjeta za kvalitetan razvoj mladih – prioritete, mjere i aktivnosti u svim područjima djelovanja koja su obuhvaćena Nacionalnim programom za mlade:

• Obrazovanje, znanost i cjeloživotno učenje

• Zapošljavanje i poduzetništvo

• Aktivno sudjelovanje mladih i održivi razvoj zajednice

• Socijalna uključenost

• Zdravlje i sport

• Mladi u ruralnim područjima

• Kultura

• Rad s mladima

• Mladi u europskom i globalnom okruženju

U prikupljanju svih razmišljanja, potreba, podataka, detektiranju problema i mapiranju mogućnosti Grad Poreč-Parenzo je povjerio našoj Zakladi. Sa ciljem proaktivnog i dvosmjernog načina izrade ovog važnog dokumenta, odnosno uključivanjem svih relevatnih dionika u Poreču, predviđen je niz aktivnosti, od anketiranja, održavanja fokus grupa do intervjua sa relevantnim dionicima.     

Trenutno je dostupna online anketa za osmaše porečkih osnovnih škola te srednjoškolce kako bi se što detaljnije i strukturirano mapirale sve potrebe, problemi, mogućnosti, potencijali i prijedlozi. 

Anketa je anonimna, te se može ispuniti OVDJE.

Povratak na prethodnu stranicu