1. Novosti iz udruga
  2. Udruga Alfa Albona i ove godine osvaja Eurodesk nagradu

Udruga Alfa Albona i ove godine osvaja Eurodesk nagradu

Udruga Alfa Albona i ove godine osvaja Eurodesk nagradu! Nagradu su dobili u kategoriji Najkreativnija info aktivnost za pregenijalnu aktivnost Escape Van koju su organizirali u Labinu tijekom #TimeToMove kampanje u listopadu 2019.

Alfa Albona dio je Eurodesk mreže od 2013. godine, a jedna od 15 multiplikatora u hrvatskoj mreži.

Eurodesk je europska informacijska mreža koja daje besplatne, kvalitetne i provjerene informacije o mobilnosti za mlade, promiče Erasmus+, Europske snage solidarnosti i ostale programe međunarodne mobilnosti te potiče aktivno građanstvo i razvoj politika za mlade.  Europska mreža Eurodesk sastoji se od središnjeg ureda u Bruxellesu (Eurodesk Brussels Link), 37 nacionalnih ureda u 35 zemalja te oko 1100 lokalnih i regionalnih multiplikatora. Multiplikatori Eurodeska informativni su centri i organizacije koje rade izravno s mladima, informiraju ih i savjetuju o mogućnostima za međunarodnu mobilnost.

Dodjeljivanje Eurodesk nagrada (Eurodesk Awards) započelo je 2011. godine s ciljem okupljanja Eurodesk multiplikatora i njihovih uspješnih, inovativnih, relevantnih i utjecajnih projekata u području informiranja mladih provedenih na lokalnoj razini. Eurodesk nagrade dodjeljuju se na europskoj razini, a natječaj provodi europska Eurodesk mreža.Nominirani projekti multiplikatora predstavljeni su kao primjeri dobre prakse institucijama Europske unije i ostalim organizacijama mladih na europskoj razini.

Povratak na prethodnu stranicu