1. Novosti iz civilnog društva
  2. Raspisan poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Istarske županije

Raspisan poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Istarske županije

Istarska županija raspisala je Javni poziv za predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Istarske županije - savjetodavno tijelo Istarske županije, osnovano s ciljem sudjelovanja mladih u razvoju javne politike za mlade na području Istarske županije.

Pravo predlaganja kandidata za članove Savjeta mladih Istarske županije imaju:

  • Udruge koje su sukladno statutu ciljano i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade
  • Učenička vijeća
  • Studentski zborovi
  • Podmlaci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija
  • Neformalne skupine mladih koju predstavlja najmanje pedeset mladih

Jedan predlagatelj može kandidirati samo jednog člana i njegova zamjenika.

Više možete pronaći na službenim web stranicama Istarske županije: www.istra-istria.hr

Povratak na prethodnu stranicu