1. Novosti iz udruga
  2. Program neformalne edukacije za koordinatore volontera „Upravljanje radom volontera“

Program neformalne edukacije za koordinatore volontera „Upravljanje radom volontera“

Volonterski centar Istra organizira Edukaciju za osobe koje osmišljavaju, koordiniraju i prate rad volontera u različitim organizacijama koje u svoje aktivnosti uključuju volontere u nastojanju da podignu kvalitetu usluga korisnicima ili doprinesu općoj dobrobiti zajednice.
U edukaciju se mogu uključiti osobe koje žele unaprijediti svoj rad s volonterima, kao i osobe koje još nemaju iskustva u radu s volonterima, a u skorijoj će budućnosti postati koordinatori volontera u svojoj organizaciji. Za najveću učinkovitost edukacije poželjna je zainteresiranost polaznika za rad s volonterima, kao i odlično poznavanje djelovanja organizacije u kojoj radi (ili će raditi) s volonterima.

Program edukacije organiziran je u dva modula, svaki u trajanju od dva dana. Metode koje se koriste zahtijevaju od polaznika visoki stupanj aktivnosti, a uključuju interakcijske vježbe, diskusije, rad u malim grupama i kraća izlaganja, zbog čega je broj polaznika u jednoj grupi ograničen na 16 osoba.

Između modula polaznici samostalno obavljaju određene zadatke vezane uz sadržaje edukacije (2-3 sata samostalnog rada). Svaki polaznik dobit će popis korisne literature i materijale korištene na edukaciji koji mogu biti korisni u kasnijem samostalnom radu s volonterima. Polaznicima se preporučuje da budu prisutni na oba modula odnosno cijelo vrijeme trajanja edukacije.

Voditeljica edukacije je Danijela Ustić (Volonterski centar Istra), socijalna pedagoginja s 15 godina iskustva rada s volonterima u različitim organizacijama.

Prijaviti se možete slanjem prijavnice na nikola@vci.hr.

Povratak na prethodnu stranicu