1. Novosti iz civilnog društva
  2. Poziv za prijavu trogodišnjih programa udruga OSI

Poziv za prijavu trogodišnjih programa udruga OSI

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku poziva udruge osoba s invaliditetom i udruge koje djeluju u korist osoba s invaliditetom koje su provodile trogodišnji program usluge asistencije osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj, za razdoblje 2016.-2018. godina da se u skladu s ovim Pozivom prijave za financijsku potporu programima usmjerenim pružanju asistencije osobama s invaliditetom za razdoblje 2019. do 2021. godine.

Programi se mogu prijaviti za sljedeća prioritetna područja:

• osiguravanje usluge osobnog asistenta osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta (pola radnog vremena ili puno radno vrijeme) 
• osiguravanje usluge tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika
• osiguravanje usluge videćeg pratitelja slijepim osobama koje su nesamostalne u kretanju

Prijavitelji imaju pravo na ovaj Poziv prijaviti samo 1 (jedan) program koji se mora provoditi na području Republike Hrvatske. Vremensko razdoblje za provedbu programa je tri godine a provedba započinje 1. siječnja 2019. godine.
Za financiranje programa u okviru ovog Poziva planiran je iznos od 50.000.000,00 (slovima: pedesetmilijunakuna) godišnje.

Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima i to preko sustava www.financijskepodrske.hr.  
Razni obrasci i Upute za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (www.mdomsp.hr). 

Poziv je otvoren do 09. studenoga 2018. godine. 
 

Povratak na prethodnu stranicu