1. Novosti iz Zaklade
  2. Poziv za prijavu projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima u 2017.g

Poziv za prijavu projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima u 2017.g

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je 19. travnja objavilo Poziv za prijavu projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima u 2017. godini kojim poziva udruge koje su programski usmjerene na rad s djecom i/ili mladima u Republici Hrvatskoj da se prijave za financijsku podršku projektima koji doprinose prevenciji nasilja nad i među djecom i mladima na području Republike Hrvatske.

Prijava na Poziv vrši se u sustavu www.financijskepodrske.hr pod nazivom Prevencija nasilja nad i među djecom i mladima – 2017.

Ukupna vrijednost Poziva je 4.000.000,00 kuna. Prijavitelji najmanje mogu zatražiti 50.000,00 kn, a najviše 150.000,00 kn. Financirati će se od 25-30 projekata.

Rok za podnošenje projektnih prijava je 19.05.2017.g.

Obzirom da se prijava vrši elektroničkim putem te da se poštom šalje samo Dokument za verifikaciju, molimo prijavitelje da obrate posebnu pažnju na način prijave koji je detaljno opisan u Uputama za prijavitelje.

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na mrežnim stranicama Ministarstva.

Povratak na prethodnu stranicu