1. Novosti iz civilnog društva
  2. Poziv za prijavu novih korisnika usluge osobne asistencije

Poziv za prijavu novih korisnika usluge osobne asistencije

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavljuje Poziv udrugama osoba s invaliditetom i udrugama koje djeluju u korist osoba s invaliditetom da prijave potencijalne nove korisnike usluge osobne asistencije.

Prijava novih potencijalnih korisnika u svrhu procjene od strane Odbora za utvrđivanje potrebe za uslugom osobne asistencije je preduvjet za udruge koje planiraju prijaviti projektne prijedloge s novim korisnicima usluge osobne asistencije u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza II“, sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda.

Predviđa se da bi se, sukladno raspoloživim sredstvima, usluga osigurala za 280 novih korisnika.
 
Rok za podnošenje prijava je do završetka projekata.

Povratak na prethodnu stranicu