1. Novosti iz civilnog društva
  2. Poziv za predlaganje umjetničko-edukativnih programa i/ili radionica za Ruksak (pun) kulture 2017

Poziv za predlaganje umjetničko-edukativnih programa i/ili radionica za Ruksak (pun) kulture 2017

Ministarstvo kulture objavilo je Poziv za predlaganje umjetničko-edukativnih programa i/ili radionica za Ruksak (pun) kulture – umjetnost i kultura u vrtiću i školi, nacionalni dopunski program u vrtićima te osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj za 2017. godinu.

Pravo podnošenja prijava

Na temelju ovoga Poziva pravo prijave imaju sve pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Republike Hrvatske. 

Što je Ruksak pun kulture?

Ruksak (pun) kulture je umjetničko-edukativni program vezan uz umjetnost i kulturu, a u hrvatskim vrtićima i školama provodit će ga stručnjaci različitih umjetničkih područja (književnici, likovni, kazališni, glazbeni, plesni, filmski i drugi umjetnici te studenti umjetničkih akademija ili drugih fakulteta koji pokrivaju predmetne djelatnosti) koje program Ruksak (pun) kulture uključuje.

Predložene radionice i programi trebaju pokrivati područja izvedbenih umjetnosti, vizualnu i filmsku umjetnost, književnost i kulturnu baštinu.

Sadržaj programa i/ili radionica

Uključujući njihova specifična područja, sadržaj treba biti usklađen sa sljedećim ciljevima Nacionalnoga okvirnog kurikuluma:

   • poticanje i unaprjeđivanje intelektualnog, tjelesnog, estetskog, društvenog, moralnog i duhovnog razvoja učenika u skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima  
   • razvijanje svijesti učenika o očuvanju materijalne i duhovne povijesno-kulturne baštine Republike Hrvatske i nacionalnog identiteta
   • promicanje i razvijanje svijesti o hrvatskome jeziku kao bitnomu čimbeniku hrvatskog identiteta, sustavno njegovanje hrvatskoga standardnog (književnog) jezika
   • odgajanje i obrazovanje učenika u skladu s općim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima, ljudskim pravima te pravima djece, njihovo osposobljavanje za življenje u multikulturnome svijetu, za poštovanje različitosti i toleranciju te za aktivno i odgovorno sudjelovanje u demokratskome razvoju društva
   • poticanje i razvijanje samostalnosti, samopouzdanja, odgovornosti i kreativnosti u učenika.

Rok podnošenja prijava

Rok za prijavu je 10.07.2017.

Više o uvijetima natječaja i prijavama pronađite na mrežnim stranicama Ministarstva kulture.
 

Povratak na prethodnu stranicu