1. Novosti iz civilnog društva
  2. Poziv udrugama: Prijave za financijsku potporu projektima koji pridonose socijalnoj uključenosti

Poziv udrugama: Prijave za financijsku potporu projektima koji pridonose socijalnoj uključenosti

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku poziva udruge usmjerene radu sa socijalno osjetljivim, ranjivim i marginaliziranim skupinama, osobama s odobrenom međunarodnom zaštitom, bivšim zatvorenicima te one usmjerene radu s beskućnicima da se prijave za financijsku potporu projektima koji pridonose socijalnoj uključenosti. 

Prioritetna područja natječaja su sljedeća:

1. Projekti usmjereni smanjenju socijalne isključenosti pripadnika romske zajednice.Davanje podrške pripadnicima romske zajednice u njihovom naselju i domu za:

  • odgovorno roditeljstvo,
  • vođenje kućanstva,
  • raspolaganje sredstvima socijalnih naknada,
  • učenje odgovornog odnosa prema okolici,
  • razvijanje tolerantnog odnosa prema društvu,
  • prevencija alkoholizma i drugih oblika ovisnosti,
  • prepoznavanje trgovanja ljudima i seksualnog iskorištavanja te drugih oblika nasilja s naglaskom na žene i djecu.

2. Projekt usmjeren informiranju i osvješćivanju javnosti o problemu trgovanja ljudima putem kampanje na nacionalnoj razini (radni,  seksualni i dr. oblici iskorištavanja)
3. Projekti usmjereni pružanju podrške u integraciji u zajednicu osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom
4. Projekti usmjereni pomoći beskućnicima
    4a. Projekti usmjereni uspostavi pomoći i podrške beskućnicima koji nisu obuhvaćeni smještajem u prihvatilištima ili prenoćištima
    4b. Projekti usmjereni radnoj aktivaciji beskućnika
5. Projekti usmjereni pružanju podrške u integraciji u zajednicu bivših zatvorenika - osoba koje su otpuštene s izdržavanja kazne zatvora i članova njihovih obitelji

Za svako prioritetno područje osiguran je zaseban iznos, a za provedbu Poziva ukupno je osigurano je 4.000.000,00 kuna, a okvirni broj projekata koji se planira financirati je  30 - 50.

Prijava na Poziv ostvaruje se putem sustava Financijske podrske.

Natječajnu dokumentaciju preuzmite OVDJERok za dostavu prijava je 1. travnja 2019. godine.

Povratak na prethodnu stranicu