1. Novosti iz civilnog društva
  2. Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Zaželi - program zapošljavanja žena - faza II”

Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Zaželi - program zapošljavanja žena - faza II”

Dana 19. veljače 2020. godine Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“ (UP.02.1.1.13) u okviru Prioritetne osi 2. „Socijalno uključivanje“, Specifičnog cilja 9.i.1 Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“.

Ovaj Poziv ukupne vrijednosti 300.000.000,00 kn predstavlja nastavak financiranja aktivnosti prethodnog Poziva „Zaželi – program zapošljavanja žena“ (UP.02.1.1.05).

Najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 500.000,00 kn, a najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 5.000.000,00 kn. Udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100% prihvatljivih troškova tj. prijavitelji/partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje projekata iz vlastitih sredstava.

Prijave na predmetni Poziv moguće je predati od 02. ožujka 2020. godine od 11:00 sati, a Poziv je otvoren do 28. veljače 2021. ili do iscrpljenja raspoložive financijske omotnice.

Prijavni obrazac A za predmetni Poziv bit će vidljiv na poveznici https://esif-wf.mrrfeu.hr/ od 02. ožujka 2020. godine od 11:00 sati te će od navedenog datuma i vremena biti moguće podnositi projektne prijedloge.

Povratak na prethodnu stranicu