1. Novosti iz civilnog društva
  2. Otvoreno javno savjetovanje o Nacrtu pravila za sufinanciranje projekata OCD-a

Otvoreno javno savjetovanje o Nacrtu pravila za sufinanciranje projekata OCD-a

Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge otvara javno savjetovanje o Nacrtu Pravila za sufinanciranje projekata organizacija civilnog društva ugovorenih u okviru programa Europske unije  i inozemnih fondova za 2020. godinu. Pravilima se određuju kriteriji i postupak kojim će Ured Vlade RH za udruge izabrati i sufinancirati projekte ugovorene u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova  raspoloživih organizacijama civilnoga društva u Republici Hrvatskoj. Sredstva za sufinanciranje osigurana su u Državnom proračunu iz dijela prihoda od igara na sreću u proračunskom razdjelu Ureda za udruge.
 
Internetsko javno savjetovanje otvoreno je do 11. veljače 2020. godine.
 
Objava Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje projekata organizacija civilnog društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2020. godinu očekuje se u ožujku 2020. godine.

Povratak na prethodnu stranicu