1. Novosti iz civilnog društva
  2. Otvoreno javno savjetovanje o nacrtu ključnih elemenata ESF Poziva

Otvoreno javno savjetovanje o nacrtu ključnih elemenata ESF Poziva

Ured za udruge pokrenuo je javno savjetovanje o nacrtu ključnih elemenata ESF Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Prostori sudjelovanja - razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice". Cilj Poziva je povećati raspon usluga organizacija civilnoga društva koje su od općeg interesa za građane kojima se unapređuje kvaliteta življenja u lokalnoj zajednici te unaprijediti suradnja organizacija civilnoga društva i lokalne zajednice u korištenju javnih prostora.

Poziv se provodi u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Prioritetne osi 4. "Dobro upravljanje", Investicijskog prioriteta 11.ii "Izgradnja kapaciteta za sve dionike koji osiguravaju obrazovanje, cjeloživotno obrazovanje, osposobljavanje te zapošljavanje i socijalne politike, uključujući uz pomoć sektorskih i teritorijalnih paktova radi omogućavanja reformi na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini", Specifičnog cilja 11.ii.1 "Razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva, osobito udruga i socijalnih partnera, te jačanje civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja".

Savjetovanje je otvoreno do 12. rujna 2018. godine.

Povratak na prethodnu stranicu