1. Novosti iz civilnog društva
  2. Otvoren javni poziv na temu medijske pismenosti

Otvoren javni poziv na temu medijske pismenosti

Vijeće za elektroničke medije je na svojoj 36-19 sjednici, održanoj 14. studenog 2019. donijelo odluku o raspisivanju Javnog poziva za prikupljanje ponuda za sufinanciranje projekata, manifestacija, seminara, konferencija, radionica, predavanja, pripreme i/ili izrade edukacijskih materijala ili istraživanja čija bi tema bila medijska pismenost, njen razvoj i osvještavanje njene važnosti, kao i s njima povezana područja i projekti.

Najviši iznos koji se može dobiti za pojedini projekt je 40.000,00 kn, dok je najniži iznos po pojedinom projektu 4.000,00 kn.

Pravo podnošenja prijave imaju svi fakulteti, instituti, obrazovne ustanove, udruge   i ostale pravne osobe koje razvijaju i rade projekte vezane uz medijsku pismenost. U obrascu su navedeni kriteriji odobravanja financijske potpore. Uz isti je moguće priložiti i druge dokumente povezane s prijavljenim projektom (npr. promotivni materijali, objašnjenje troškovnika, projektna dokumentacija i sl.).

Rok za dostavu ponuda je 19. prosinca 2019. godine. Više informacija možete pronaći na službenoj stranici Agencije za elektroničke medije: https://www.aem.hr/

Povratak na prethodnu stranicu