1. Novosti iz civilnog društva
  2. Općina Vrsar raspisala natječaj za dodjelu prostora na korištenje udrugama

Općina Vrsar raspisala natječaj za dodjelu prostora na korištenje udrugama

Općina Vrsar-Orsera objavila je Javni natječaj za dodjelu prostora u vlasništvu Općine Vrsar-Orsera na korištenje udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro.

Ugovor o korištenju prostora zaključuje se na određeno vrijeme od 5 godina, a obrasci koji su sastavni dio natječajne dokumentacije mogu se preuzeti sa službene web stranice Općine Vrsar-Orsera.

Rok za podnošenje pisanih prijava je do 03. prosinca 2018. godine u 12.00 i to na način da sve prijave moraju do navedenog roka biti zaprimljene u pisarnici Općine Vrsar-Orsera.

Povratak na prethodnu stranicu