1. Novosti iz civilnog društva
  2. Odobreno je 20 prijava za sufinanciranje EU projekata organizacija civilnoga društva

Odobreno je 20 prijava za sufinanciranje EU projekata organizacija civilnoga društva

Sufinancirat će se projekti organizacija civilnoga društva u ukupnom iznosu od 189.135,14 eura i 239.463,45 kuna.

Temeljem Javnog poziva za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2019. godinu, donesena je treća Odluka o sufinanciranju projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2019. godinu.

Prijave za sufinanciranje su podnesene u razdoblju od 12. rujna do 22. listopada 2019., a udovoljavaju Pravilima za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2019. godinu. Sufinancirat će se projekti organizacija civilnoga društva u ukupnom iznosu od 189.135,14 eura i 239.463,45 kuna. Iznosi i postoci dodijeljeni organizacijama civilnoga društva navedeni su u Odluci.

Povratak na prethodnu stranicu