1. Novosti iz civilnog društva
  2. Objavljena publikacija o glavnim izazovima OCD-a u EU

Objavljena publikacija o glavnim izazovima OCD-a u EU

Objavljena je publikacija koja pruža analizu glavnih izazova s kojima se susreću organizacije civilnog društva (OCD), trendova i pokretača promjena i budućih planova za boljitak odnosa između kreatora politika na nacionalnog i europskoj razini i OCD-a. Istraživanje prikazano u publikaciji ˝The future evolution of civil society in the European Union by 2030˝, autora Tine Divjak i Gorana Forbicia, je razvijeno s ciljem ispitivanja što očekuje europske OCD-e u idućih 12 godina do 2030. godine, koji su glavni izazovi i kako se mogu riješiti.

Istraživanje je naručeno od strane Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO) te Europske mreže nacionalnih organizacija civilnog društva (ENNA).

Povratak na prethodnu stranicu