1. Novosti iz civilnog društva
  2. Natječaj za projekte unaprjeđenja kvalitete života starijih osoba u lokalnoj zajednici

Natječaj za projekte unaprjeđenja kvalitete života starijih osoba u lokalnoj zajednici

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavljuje Poziv za prijavu projekata usmjerenih unaprjeđenju kvalitete života starijih osoba u lokalnoj zajednici u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2018. godinu s pozicija Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Traže se projekti organiziranja dnevnih aktivnosti za starije osobe (60+) koje su prilagođene potrebama i interesima starijih osoba koje žive u lokalnoj zajednici u kojoj se navedene aktivnosti provode, kao i širenje ovih usluga na područjima na kojima iste nisu dostupne, te prikupljanje podataka o nasilju nad starijim osobama. Pozivom su definirana dva prioritetna područja:

P.1. Organiziranje dnevnih aktivnosti u lokalnoj zajednici i

P.2. Istraživanje o nasilju nad starijim osobama.

 

Prihvatljivi tipovi projektnih aktivnosti za prioritetno područje P.1. Organiziranje dnevnih aktivnosti u lokalnoj zajednici mogu se rasporediti prema sljedećim grupama:

  • sportsko-rekreativne (tjelovježba, šetnje, sport prilagođen starijoj dobi)

  • kreativne (kreativne i likovne radionice, radionice ručnog rada i tradicionalni obrti),

  • edukacijske i informativne (predavanja, radionice, tečajevi),

  • kulturne (književni klub, kazališna grupa, projekcije filmova, pjevački zbor)

  • zabavne (proslave, društvene igre, kvizovi)

  • kombinacije navedenih aktivnosti i drugo (izleti, koncerti).

Osim navedenih, moguće su i druge aktivnosti kojima se pridonosi ostvarivanju ciljeva Poziva.

U prioritetnom području P2. Istraživanje o nasilju nad starijim osobama prihvatljive su sve aktivnosti usmjerene prema znanstveno-istraživačkom radu za istraživanje o nasilju nad starijim osobama.

Prihvatljivim prijaviteljima smatraju se: udruge koje su osnovane temeljem Zakona o udrugama (Narodne novine, broj 74/2014.) upisane u Registar udruga i Registar neprofitnih organizacija i udovoljavaju općim uvjetima ovoga Poziva (uključujući i društva Crvenog križa)

Sredstva koja se mogu dobiti:

Za prioritetno područje P.1. od 40.000,00 kuna do najviše 80.000,00 kuna, dok će se za prioritetno područje P.2. dodijeliti 150.000,00 kuna po pojedinom projektu.

Projekt u prioritetnom području P.2. mora pokriti jednu od ukupno 3 regije, kako slijedi: Središnja Hrvatska (Zagrebačka, Sisačko-moslavačka, Karlovačka županija), Dalmacija (Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska županja), Grad Zagreb. 

Prijave na Poziv moguće su isključivo putem sustava www.financijskepodrske.hr do 21. siječnja 2018. godine, do 14:00 sati.

Svakako obratite posebnu pažnju obrate na način prijave koji je detaljno opisan u Uputama za prijavitelje! 

Povratak na prethodnu stranicu