1. Novosti iz civilnog društva
  2. Natječaj za organizacije civilnog društva za zapošljavanje osoba s invaliditetom

Natječaj za organizacije civilnog društva za zapošljavanje osoba s invaliditetom

Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom raspisao je Javni natječaj za dodjelu posebnih sredstava za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom kod neprofitnih organizacija.

Na Javni natječaj mogu se prijaviti organizacije civilnoga društva koje obavljaju dio gospodarske djelatnosti na otvorenom tržištu rada a koje zapošljavaju osobe s invaliditetom, te organizacije civilnoga društva koje obavljaju dio gospodarske djelatnosti na otvorenom tržištu rada a koje će kroz provedbu programa zaposliti osobe s invaliditetom.

Javnim natječajem odobravaju se bespovratna sredstva za pokriće svih ili dijela troškova koji omogućavaju zapošljavanje osoba s invaliditetom i održavanje zaposlenosti osoba s invaliditetom, a služe za:

a) nabavu i ugradnju novih tehnologija i opreme u svrhu zapošljavanja osoba s invaliditetom
b) ulaganja u znanja osoba s invaliditetom i osoba koje pružaju stručnu pomoć osobama s invaliditetom u primjeni novih tehnologija i opreme (programi osposobljavanja i usavršavanja kojima se stječu nova znanja, vještine i sposobnosti potrebne za rad osoba s invaliditetom)
c) izgradnju ili širenje (uključujući i obnovu) poslovnog prostora i ugradnju opreme i novih tehnologija, u cilju zapošljavanja osoba s invaliditetom
d) pokriće troškova administracije, vezanih uz pružanje usluga centra za profesionalnu rehabilitaciju i troškova prijevoza osoba s invaliditetom (trošak prijevoza na posao i s posla za 12 mjeseci zaposlenja osobe s invaliditetom na koju se trošak odnosi ili nove osobe s invaliditetom u slučaju prestanka radnog odnosa prve osobe s invaliditetom za preostalo razdoblje do ukupno 12 mjeseci zaposlenja, te trošak prijevoza osobe s invaliditetom za potrebe ulaganja u znanja i osobe koja joj je pratitelj ako joj je sukladno zakonskim propisima potreban pratitelj za potrebe ulaganja u znanja), pod uvjetom da su takvi troškovi izravna posljedica zapošljavanja osoba s invaliditetom po programu

Sve detaljnije informacije o raspisanom javnom natječaju, uvjetima prijave, potrebnoj natječajnoj dokumentaciji, kao i potrebne obrasce za prijavu možete pronaći i preuzeti OVDJE.

Natječajem će se dodijeliti posebna sredstva u ukupnom iznosu od 15.000.000,00 kuna. Najniži iznos financiranja po pojedinom podnositelju prijave iznosi 1.000,00 kuna a najviši iznos po pojedinom podnositelju prijave iznosi 1.500.000,00 kuna.
Na natječaj se možete prijaviti do 27. listopada 2018.

Povratak na prethodnu stranicu