1. Novosti iz civilnog društva
  2. Natječaj za dodjelu poslovnih prostora na uporabu udrugama

Natječaj za dodjelu poslovnih prostora na uporabu udrugama

Grad Pula raspisao je javni natječaj za dodjelu poslovnih prostora na uporabu udrugama. Na natječaju se nalazi 15 prostora u Jeretovoj, Kochovoj, Keršovanijevoj, Mutilskoj i Scalierovoj ulici, ulici Riva i Trgu 1. istarske brigade.
Natječaj će biti otvoren tijekom cijele godine. Dospjele prijave Povjerenstvo će otvarati i razmatrati najkasnje u roku od 30 dana od dana zaprimanja istih.

Tko se može prijaviti?

Pravo podnošenja pisane prijave za poslovne prostore imaju udruge koje udovoljavaju slijedećim općim kriterijima:

1. upisane su u registar udruga i registar neprofitnih organizacija,
2. nemaju dugovanja prema Gradu Puli te financijsko poslovanje vode uredno i transparentno (sukladno propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija),
3. pravodobno i u cijelosti ispunjavaju ugovorne obveze preuzete na temelju ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava kada su programi i projekti udruga financirani sredstvima iz proračuna Grada Pule,
4. provode projekte i programe, odnosno aktivnosti od interesa za Grad Pulu.

Detalje o natječaju i načinu prijave pronađite na mrežnim stranicama Grada Pule.

Povratak na prethodnu stranicu