1. Novosti iz civilnog društva
  2. Natječaj za dodjelu institucionalnih podrški udrugama iz Domovinskog rata

Natječaj za dodjelu institucionalnih podrški udrugama iz Domovinskog rata

Nacionalna zaklada je 08.03.2017. godine raspisala natječaj za dodjelu institucionalnih podrški udrugama iz Domovinskog rata koje djeluju na razini Republike Hrvatske te kojima se aktivnosti sufinanciraju i/ili podržavaju od strane institucija državne uprave, drugih državnih tijela ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Institucionalna podrška dodjeljuje se u 3 kategorije kroz 3 zasebna podnatječaja koji odgovaraju propisanim kategorijama institucionalne podrške.


INSTITUCIONALNA PODRŠKA STABILIZACIJI I/ILI RAZVOJU UDRUGA IZ DOMOVINSKOG RATA KOJE DJELUJU NA RAZINI REPUBLIKE HRVATSKE
Institucionalne podrške su specifičan oblik ulaganja Nacionalne zaklade u stabilizaciju i razvoj isključivo udruga registriranih u Republici Hrvatskoj, a dodjeljuju se ovim natječajem udrugama iz Domovinskog rata u 3 kategorije kroz zasebne podnatječaje koji obuhvaćaju navedene kategorije:

  1. podnatječaj: podrška do 400.000,00 kn, "Institucionalna podrška 17_2_DR1 – 400" – do 2 podrške
  2. podnatječaj: podrška do 200.000,00 kn, "Institucionalna podrška 17_2_DR1 – 200" – do 10 podrški
  3. podnatječaj: podrška do 50.000,00 kn, "Institucionalna podrška 17_2_DR1 – 50" – do 20 podrški

Institucionalna podrška ostvaruje se na rok od 3 godine.
Način dostave prijava: u elektroničkom obliku (internetska prijava) putem sustava www.financijskepodrske.hr s tim da se poštom i u papirnatom obliku dostavlja samo potvrda o verifikaciji postavljene dokumentacije u sustav (koja sadrži jedinstveni broj prijave), ovjerena i potpisana od strane odgovorne osobe za zastupanje udruge.


Cjelokupna natječajna dokumentacija dostupna je na:
http://zaklada.civilnodrustvo.hr
www.financijskepodrske.hr

 

Povratak na prethodnu stranicu