1. Novosti iz Zaklade
 2. Kako planiramo raditi našu Strategiju daljnjeg djelovanja i razvoja

Kako planiramo raditi našu Strategiju daljnjeg djelovanja i razvoja

Došlo je vrijeme da evaluiramo naš dosadašnji rad, vidimo što smo mogli bolje, trebali drugačije te snimimo potrebe na terenu, želimo čuti što svi vi - naši partneri, suradnici, ciljne skupine sa kojima radimo, različiti korisnici naših usluga kažete kako vam možemo pomoći, kako vi vidite ulogu Zaklade i što bi po vama trebali u narednom periodu raditi, a mi ćemo sve uzeti u obzir i definirati naše buduće djelovanje.

Naš Strateški plan daljnjeg djelovanja raditi ćemo zajedno sa Mirnom Karzen iz Laboratorija za društvene inovacije. Mislimo da je ona vrlo kompetentna osoba za ovakvu izradu strateškog plana, poznaje jako dobro područje civilnoga sektora, ima veliko iskustvo u sličnim projektima, neutralna je i odlična je medijatorica. A sa njom smo dogovorili slijedeće korake:

 1. Mirna će prvo pregledati sve relevantne dokumente, naš dosadašnji Strateški plan, Programe rada, Mandatni program upraviteljice, sve godišnje Izvještaje o radu, sve važne akte u našoj Zakladi ali i druge dokumente koji se tiču civilnog sektora, neka dosadašnja istraživanja, nacionalne dokumente, Starteške planove razvoja i sl. To će joj biti dobra priprema za daljnji rad.

 2. Nakon toga, izaći ćemo sa Anketom o dosadašnjoj i budućoj ulozi Zaklade u razvoju civilnog društva, koju ćemo poslati na što više različitih adresa udruga ali i ostalih neprofitnih organizacija, ustanova, institucija, općina, gradova, poslovnog sektora.Nadamo se što većem odazivu, što više odgovorenih anketa to će nam biti lakše daljnje djelovanje u izradi ovog plana.

 3. U jednoj fazi će neke od vas Mirna gnjaviti telefonskim putem, ako vas nazove, molimo vas surađujte. Mirna će odraditi određen broj intervjua telefonskim putem ali i uživo. Mirna će razgovarati sa nekoliko ciljnih skupina: OCDima koji ne dođu na fokus grupe, ili izraze želju za takvim razgovorom, članovima Zakladne uprave, predstavnicima JLS i Istarske županije te će razgovarati sa drugim partnerima sa kojima Zaklada surađuje na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini.  

 4. U planu imamo odraditi dvije Fokusne grupe sa organizacijama civilnog društva, jednu u Puli, drugu u Pazinu.

 5. Tada dolazi vrijeme za izradu 1. nacrta Strateškog i akcijskog plana, kada ćemo sve dotadašnje rezultate objediniti i na čemu ćemo moći dalje nastaviti raditi u još konkretnijem smjeru

 6. Sve to će nam biti dobar temelj za radionicu izrade vizije, misije, strateških ciljeva, prioriteta i mjera te definiranje glavnih aktivnosti/projekata Zaklade za naredni period. 

 7. Sad ćemo već imati konkretne prijedloge aktivnosti i projekata kojima će se Zaklada baviti do 2020. godine, dakle izraditi ćemo 2. nacrt Strateškog i akcijskog plana 

 8. Sve to mislimo dati na javnu raspravu, odgovarati na vaša pitanja, primati završne sugestije, prijedloge (Javna rasprava nacrta Strateškog i akcijskog plana)

 9. Nakon provedene Javne rasprave, izraditi ćemo finalnu verziju Strateškog i akcijskog plana rada naše Zaklade do 2020. godine.

 10. Usvajanje finalnog dokumenta (veljača 2018.)

Ukoliko ste zainteresirani sudjelovati u nekom od ovih koraka, ili mislite da smo nešto preskočili, zaboravili ili imate ideju kako da još bolje odradimo neki dio, javite nam

Inače, za one koji ne znaju a zanima vas više o Mirni Karzen: Mirrna Karzen sa završenim magisterijem za međunarodne odnose na Školi za međunarodne odnose i javnu administraciju (Columbia University, NYC), ima više od dvadeset godina rada u međunarodnom, regionalnom i lokalnom razvoju, i preko deset godina iskustva u pripremi, provedbi i evaluaciji projekata financiranih iz fondova EU.  Osnivačica je i predsjednica udruge Laboratorij za društvene inovacije (SIL) koja se od 2011. godine bavi promocijom, mapiranjem i podrškom u razvoju društvenih inovacija u svim segmentima društveno-ekonomskog razvoja. U okviru procesa društvenog inoviranja, Mirna primjenjuje nove metode u izradi inovativnih proizvoda i usluga kao što je „design-thinking“, povezujući privatni, javni, akademski i civilni sektor te krajnje korisnike. Više o SIL-u na www.socinnovationlab.eu.  Također je direktorica tvrtke Karzen i Karzen za revitalizaciju lokaliteta (placebranding) i integrirani razvoj turizma. Poseban naglasak u svom radu stavlja na projekte vezane uz kulturu i kreativne industrije, razvoj kulturnog i outdoor turizma kao i na interpretaciju kulturne i prirodne baštine kroz inovativne metode i tehnologije. Više na www.karzenandkarzen.com.

Sve informacije o ovim aktivnostima redovno ćemo slati e-mailom, objavljivati na našem webu i na našoj FB stranici, a krećemo već sada u studenom. 

Pratite nas i uključite se!

Povratak na prethodnu stranicu