1. Novosti iz Zaklade
  2. Natječaji Istarske županije namijenjeni udrugama

Natječaji Istarske županije namijenjeni udrugama

Istarska županija objavila je nekoliko natječaja za programe javnih potreba koje provode udruge. 

Upravni odjel za međunarodnu suradnju i europske poslove objavilo je Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu sredstava udrugama za međunarodne aktivnosti i sufinanciranje projekata odobrenih za financiranje u okviru programa Europske unije i drugih programa međunarodne suradnje za 2018. godinu. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 5.000,00 kuna, a najveći iznos 30.000,00 kuna. Rok za podnošenje prijava projekata je 30 dana od dana objave Javnog poziva na mrežnim stranicama Istarske županije i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, a završava 2. veljače 2018. godine.

Upravni odjel za kulturu objavio je Javni natječaj za financiranje projekata/programa udruga i drugih neprofitnih organizacija u okviru Programa javnih potreba u kulturi Istarske županije - Regione Istriana za 2018. godinu  za koji je najmanji iznos financiranja 2.000,00kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu/programu je 400.000,00kuna. Rok prijave je 2. veljače 2018. godine.

​Upravni odjel za održivi razvoj objavio je ​Javni natječaj za financiranje projekata udruga koje se bave očuvanjem pomorske baštine i tradicije na području Istarske županije s namijenjenim sredstvima po projektu od 5.000,00 kuna do 50.000,00 kuna. Rok prijave za oba natječaja je do 2. veljače 2017. godine.

Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb raspiso je Javni natječaj za financiranje projekata iz područja zdravstva i socijalne skrbi u Istarskoj županiji za 2018. godinu za koji je ukupno planirana vrijednost od 1.558.000,00 kuna. Najmanji predviđeni iznos po projektu iznosi 5.000,00 kuna, a najveći 150.000,00 kuna. Rok za podnošenje prijava završava 05. veljače 2018. godine. prioriotetna područja natječaja jesu: Područje I: Promocija zdravlja, prevencija i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti, Područje II: Mentalno zdravlje djece i mladih i podrška obitelji, Područje III: Koordinacija razvoja i pružanja socijalnih usluga u zajednici, Područje IV: Ostali projekti od značaja za socijalnu skrb, Područje V: Ostali projekti od značaja za unapređenje zdravlja građana

Upravni odjel za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine objavio je Javni natječaj za financiranje kulturno umjetničkih projekata/programa udruga nacionalnih manjina i drugih neprofitnih organizacija kojim će se financirati projekti očuvanja i valorizacije kulturne baštine nacionalnih manjina i obilježavanje značajnih obljetnica nacionalnih manjina. Ukupno planirana vrijednost natječaja iznosi  457.700,00 kuna, najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu/programu je 6.000,00 kuna, a najveći 30.000,00kuna. Rok prijave je 2. veljače 2018.

Upravni odjel za gospodarstvo objavio je Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija udruga i drugih neprofitnih organizacija koji doprinose razvoju gospodarstva na području Istarske županije za 2018. godinu. Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti program, projekt i/ili manifestaciju za sljedeća prioritetna područja: Prioritetno područje 1 – Razvoj sposobnosti i poticanje zapošljavanja i samozapošljavanja mladih ljudi, Prioritetno područje 2 – Poticanje razvoja, zaštite, promocije i komercijalizacije inovacija, Prioritetno područje 3 – Gospodarski sajmovi i manifestacije, Prioritetno područje 4 – Poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom. Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 308.500,00 kuna, a mogu se dobiti sredstva u iznosu do 10.000,00 kn do 103.000,00 kn. Rok za prijavu je 30 dana od opbjave natječaj.

Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu objavio je Javni poziv za prijavu programa za sufinanciranje materijalnih troškova rada Klubova studenata Istre iz Proračuna Istarske županije za 2018. godinu. natječaj je namijenjen sufinanciranju materijalnih troškova rada Klubova studenata Istre, Ukupan iznos natječaja je 88.000,00 kn a najmanji iznos financijskih sredstava koji se može dobiti je 20.000,00 kn, a najveći 44.000,00 kn. Rok prijave je 2 veljače 2018.

Sve natječaje i više informacija možete pronaći na sljedećem linku: http://istra-istria.hr/index.php?id=6

Povratak na prethodnu stranicu