1. Novosti iz civilnog društva
  2. Javni poziv: „Komunikacijska podrška društveno korisnim programima udruga“

Javni poziv: „Komunikacijska podrška društveno korisnim programima udruga“

Ured za udruge u suradnji s Hrvatskom udrugom za odnose s javnošću poziva udruge koje će promovirati svoje aktivnosti u okviru Dana ovorenih vrata udruga 2018., a provode aktivnosti kojima se promiče kultura solidarnosti kroz društveno korisne aktivnosti u lokalnoj zajdnici, da se prijave na Javni poziv „Komunikacijska podrška društveno korisnim programima udruga“.
Ovim Javnim pozivom želi se promovirati solidarnost kroz društveno korisne aktivnosti u lokalnim sredinama koje poboljšavaju kvalitetu života i razinu socijalnog kapitala poticanjem aktivnog građanstva, korištenjem potencijala u zajednici te doprinos pozitivnim promjenama usmjerenim na jačanje solidarnosti i zaštitu ljudskih prava.

Javne kampanje koje se prijavljuju na Poziv moraju se provoditi u razdoblju između 1.rujna 2018. do 30. studenoga 2018. godine.

Ured za udruge dodijelit će dvije financijske podrške u iznosu od po 30.000,00 kuna, a rok za dostavu projektnih prijedloga je do dana 9. svibnja 2018. godine.
 

Povratak na prethodnu stranicu