1. Novosti iz civilnog društva
  2. Usvojeno Izvješće o financiranju organizacija civilnoga društva iz javnih izvora u 2016. godini

Usvojeno Izvješće o financiranju organizacija civilnoga društva iz javnih izvora u 2016. godini

Na sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 30. kolovoza 2018. godine, usvojeno je Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora u 2016. godini. Izvješće je izradio Ured za udruge koji je, sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, prikupio i analizirao izvješća svih tijela državne uprave, Vladinih ureda i tijela, drugih javnih institucija, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te drugih pravnih osoba koje dodjeljuju sredstva iz javnih izvora za projekte i programe organizacija civilnoga društva.

U 2016. godini za programe i projekte organizacija civilnoga društva ukupno je iz svih javnih izvora na nacionalnoj i lokalnim razinama dodijeljeno 1.742.330.255,39 kn.

Analizirajući dostavljena i odobrena izvješća za 2016. godinu, utvrđeno je kako je sredstvima iz javnih izvora na nacionalnoj te lokalnoj i regionalnoj razini (su)financirano 36.575 programa i projekata organizacija civilnoga društva na kojima su zaposlene 16.831 osobe, odnosno 28.338 osobe koje su dobile naknadu za rad temeljem ugovora o (autorskom) djelu, dok je 497.227 volontera sudjelovalo u provedbi financiranih programa i projekata. Pri tome napominjemo da je isti projekt mogao zatražiti i ostvariti (su)financiranje iz državnog, lokalnog proračuna i proračuna trgovačkih društava, zbog čega podaci o broju zaposlenih i broju volontera odstupaju od podataka prikazanih u Registru neprofitnih organizacija.

Više na: https://udruge.gov.hr/

Povratak na prethodnu stranicu