1. Novosti iz civilnog društva
  2. Izmjene u računovodstvu neprofitnih organizacija

Izmjene u računovodstvu neprofitnih organizacija

Stupanjem na snagu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (NN67/17) neprofitne organizacije više nisu obvezne podnositi Skraćena izvješća o prihodima i rashodima (Obrazac: S-PR-RAS-NPF) za razdoblje 1.01.-31.03. i 1.01.-30.09.
Navedeno znači da neprofitne organizacije ne trebaju dostavljati Skrećano izvješće za razdoblje 1.01.-30.09.2017. godine. 

Podsjećamo da je rok za predaju polugodišnjeg Izvješća o prihodima i rashodima (na obrascu PR-RAS-NPF) 30.07.2017. godine.

Uputa za izradu i predaju financijskog izvještaja neprofitne organizacije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017.

Povratak na prethodnu stranicu