1. Novosti iz Zaklade
  2. Grad Poreč - Parenzo raspisao je dva natječaja za organizacije civilnog društva

Grad Poreč - Parenzo raspisao je dva natječaja za organizacije civilnog društva

Grad Poreč - Parenzo raspisao je dva natječaja za organizacije civilnog društva.

Javni natječaj za financiranje programa i projekata organizacija civilnog društva u području: razvoja civilnog društva, kulture, zdravstva i socijalne skrbi koji je u nadležnosti Upravnog odjela za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu, a dio natječajne procedure provodi se u suradnji sa Zakladom za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva iz Pule. Rok za podnošenje prijava je 15.02.2018. godine.

Osim toga, Upravni odjel za proračun i gospodarstvo raspisao je Javni natječaj za financiranje programa i projekata organizacija civilnog društva u području poljoprivrede. Kao i u prethodnom natječaju, provedba dijela natječajne procedure povjerena je Zakladi. Rok za podnošenje prijava je 17.02. 2018. godine.

Sva pitanja vezana uz natječaje mogu se postaviti elektroničkim putem slanjem upita na adresu e-pošte: natjecaji@civilnodrustvo-istra.hr u za to vremenski predviđenom roku.

Ostali uvjeti natječaja i natječajna dokumentacija, osim na poveznicama u tekstu mogu se pronaći i na mrežnim stranicama grada Poreča - Parenzo.

Povratak na prethodnu stranicu