1. Novosti iz civilnog društva
  2. Grad Poreč – Parenzo otvorio je javnu raspravu o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju OCD

Grad Poreč – Parenzo otvorio je javnu raspravu o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju OCD

Grad Poreč – Parenzo pripremio je prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju programa i projekata koje provode organizacije civilnog društva te poziva sve zaintresirane da se uključe u javnu raspravu i dostave svoje prijedloge, komentare, preporuke i sugestije popunjavanjem propisanog obrasca. Javna rasprava putem e-konzultacija otvorena je zaključno do 27. prosinca 2017. godine, a prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika i obrasci za sudjelovanje u e-raspravi dostupni su na stranicama Grada Poreča – Parenzo

U 2018. godini Grad Poreč –Parenzo će u provedbi natječaja surađivati sa Zakladom o čemu je potpisan Sporazum o suradnji za pripremu i provedbu natječaja za programe javnih potreba. Sukladno Sporazumu, Zaklada sudjeluje u pripremi izmjena i dopuna Pravilnika te provedbi određenog dijela natječajne procedure: od pripreme natječajne dokumentacije do koordinacije procjene kvalitete prijava, dok će Grad Poreč-Parenzo ugovoriti i pratiti provedbu projekata.

Povratak na prethodnu stranicu