1. Novosti iz Zaklade
 2. Grad Poreč financirao 26 projekata sa 795.500,00 kuna

Grad Poreč financirao 26 projekata sa 795.500,00 kuna

Natječaj koji smo kao i prošle godine proveli za Grad Poreč-Parenzo za Programe javnih potreba u području razvoja civilnog društva, kulture, zdravstva i socijalne skrbi od 19.12.2018., a koje provode organizacije civilnoga društva, okončao se svečanim potpisivanjem Ugovora o dodjeli financijskih sredstava 28.02. u Gradskoj vijećnici grada Poreča. Do ove je suradnje došlo kako bi se povećala transparentnost i omogućila jednaka pozicija za sve prilikom prijave na natječaj, te unaprijedio cijeli proces zaprimanja, procjene i ocjene projektne prijave. Od 29 udruga sa 35 prijavljenih projekata, njih 26 je upućeno u procjenu.

U prioritetnom području Razvoja civilnog društva financirano je 9 projekata sa 187.500,00 kuna, u području Kulture sa 277.000,00 kuna financirano je 8 projekata, dok u prioritetnom području Zdravstva i socijalne skrbi sa 331.000,00 kuna financirano je 9 projekata. Kako je Poreč protekle godine proglašen gradom s najboljom kvalitetom života, odobreni projekti udruga doprinose tome jer pokrivaju vrlo različita područja – od aktivnosti za djecu, rada s mladima i umirovljenicima pa sve do aktivnosti u kulturi.

U nastavku možete pogledati organizacije koje su sa svojim financiranim projektima doprinijele tome da Poreč bude bolji i ljepši grad za život svim generacijama:

REDNI BROJ

NAZIV ORGANIZACIJE

NAZIV PROJEKTA

ODOBRENI IZNOS

 1.  

Društvo za skrb i promicanje održivog korištenja kulturne baštine-Poreč

Mozaik City 2019 - Poreč

17.000,00 kn

 1.  

Društvo naša djeca Poreč

Kvalitetno slobodno vrijeme, kvalitetna prevencija - KSV

40.000,00 kn

 1.  

Društvo Josip Broz Tito

Čuvanje antifašističkih vrijednosti

3.000,00 kn

 1.  

Društvo naša djeca Poreč

Dječji forum

1.500,00 kn

 1.  

Društvo naša djeca Poreč

Zabavna ljetna baza - ZLJB

32.000,00 kn

 1.  

Društvo invalida Poreč

Program rada Društva invalida Poreč za 2019. godinu

130.000,00 kn

 1.  

Udruga Institut Pula

I ja sam čovjek II. Faza

5.000,00 kn

 1.  

Sindikat umirovljenika Poreč

Plan rada SUH-a Poreč 2019. javne potrebe u socijalnoj skrbi

5.000,00 kn

 1.  

Udruga Umirovljenika Klub Galija Poreč

Projekt "Klub Galija Poreč"

136.000,00 kn

 1.  

Studio za izvedbene umjetnosti Mot 08

MOT 2019

38.000,00 kn

 1.  

Udruga gluhih i nagluhih IŽ

Unapređenje i poticanje integracije gluhih inagluhih osoba u društveni život

6.000,00 kn

 1.  

Centar za građanske inicijative Poreč

CGI Poreč - BPP 2019

24.000,00 kn

 1.  

Centar za građanske inicijative Poreč

Mladi za nenasilje i prihvaćanje različitosti 2019

10.000,00 kn

 1.  

Centar za građanske inicijative Poreč

Festival homo, fešta!

3.000,00 kn

 1.  

Planinarsko rekreativni Klub slijepih IŽ, Zadarska 40

Sljepoća nije prepreka za aktivan život

4.000,00 kn

 1.  

Udruga za oživljavanje povijesti „Društvo prijatelja Giostre“

Radionica tradicijskih vještina

9.000,00  kn

 1.  

Klub liječenih alkoholičara Poreč

Klub liječenih alkoholičara Poreč 2019

18.000,00 kn

 1.  

Sustav orkestara djece i omladine El Sistema Hrvatska, Podružnica SODO Centar Istra

Simfonija za kulturno društveni razvoj djece i omladine

28.000,00 kn

 1.  

UDVDR RH, Podružnica IŽ; Ogranak Poreč

Program rada UDVDR RH, podružnice IŽ Ogranak Poreč za 2019. godinu

9.000,00 kn

 1.  

Klub Srba Grada Poreča

Kulturno - društveni i etničko - tradicijski program srpske nacionalne manjine Grada Poreča

78.000,00 kn

 1.  

Društvo distrofičara Istre

"Integracija osoba oboljelih od mišićne distrofije - neuromuskularnih bolesti s područja Grada Poreča u 2019. godini"

2.000,00 kn

 1.  

Udruga Lux Vitae

PSTN - psihosocijalni tretman počinitelja nasilja u obitelji

25.000,00 kn

 1.  

Udruga mladih USB Poreč

OPUS B-19 (održivi program USB-a za 2019)

33.000,00 kn

 1.  

Udruga mladih USB Poreč

Ljetni plesni kamp 2019.

15.000,00 kn

 1.  

Zajednica talijana Poreč - Comunita` degli Italiani Parenzo

Zajednica Talijana Poreč - Communita degli italiani Parenzo financijska podrška programima ZT Poreč CI Parenzo

80.000,00 kn

 1.  

Udruga antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske Poreč

Njegovanje vrijednosti antifašizma i tekovina NOB-a

53.000,00 kn

 

 

 

 

 

 

Povratak na prethodnu stranicu