1. Novosti iz civilnog društva
  2. Dođite na fokus grupu “Zapošljavanje i razvoj novih djelatnosti u organizacijama civilnog društva”

Dođite na fokus grupu “Zapošljavanje i razvoj novih djelatnosti u organizacijama civilnog društva”

U sklopu izrade Strategije razvoja ljudskih potencijala Istarske županije 2021.- 2027. godine Karzen i Karzen d.o.o. organizira fokus grupe na koje su pozvani stručnjaci/stručnjakinje iz pojedinih područja i sektora koji djeluju na području Istarske županije. Nastavno, u srijedu 11.12. od 11:00 do 13:00 sati u prostorijama Dnevnog boravka DC Rojc (Gajeva 3, Pula) održat će se fokus grupa s temom „Zapošljavanje i razvoj novih djelatnosti u organizacijama civilnog društva“.

Cilj fokus grupe je kroz vođeni razgovor s relevantnim predstavnicima civilnog sektora odgovoriti na neka bitna pitanja vezana uz problematiku razvoja ljudskih resursa i zapošljavanje u organizacijama civilnog društva u Istarskoj županiji, ali i ulogu koju civilni sektor može imati u okviru razvoja tržišta rada, obrazovanja i zapošljavanja. Na fokus grupi pokušat će se odgovoriti na neka od sljedećih pitanja:

  • Koji su, iz Vaše perspektive ključni izazovi s kojima se organizacije civilnog društva (s posebnim naglaskom na udruge koje se bave sa osobama s invaliditetom - OSI) suočavaju u pogledu zapošljavanja?

  • Na koji se način trenutno zapošljavaju djelatnici u ovim sektorima? Koji su izazovi i potrebe?

  • Koju ulogu imaju, a koju bi prema Vašem mišljenju mogle imati OCD u smislu novih ili unaprjeđenih usluga, edukacije, zapošljavanja, razvoja socijalnog poduzetništva?

  • U kojoj se mjeri djeluje na razvoju suradnje s civilnim sektorom u razradi novih obrazovnih programa i kurikuluma? Koliko Vi surađujete sa obrazovnim a koliko sa javnim institucijama?

  • Na koji se način može kvalitetnije uključiti osobe s posebnim potrebama u socijalizaciju kroz zapošljavanje? Koje mjere postoje, a koje bi bile potrebne za zapošljavanje OSI?

  • Tko bi prema vašem mišljenju trebao usklađivati obrazovanje i potrebe na tržištu za područje civilnog sektora? Kako vidite ulogu Istarske županije?

Kako će se rezultati i zaključci fokus grupe koristiti kao smjernice i konkretne preporuke za izradu strateškog okvira za SRLJP IŽ, Vaše je sudjelovanje od iznimne važnosti.

Vaše sudjelovanje ili sudjelovanje Vaše zamjene na ovoj fokus grupi potrebno je potvrditi na e-mail: mirna.karzen@socinnovationlab.eu najkasnije do utorka, 10.12. 2019. god. do 12:00 h.

Povratak na prethodnu stranicu