1. Novosti iz Zaklade
  2. Zanimljivi društveni programi proizašli iz Akademije razvoja lokalnih zajednica 2019. godine

Zanimljivi društveni programi proizašli iz Akademije razvoja lokalnih zajednica 2019. godine

Zaklada je u 2019. godini, a temeljem dobivenog iskustva u 2018., presložila koncept razvoja društvenog kapitala u lokalnim zajednicama. Postojećim saznanjima temeljenim na dirketnom radu s korisnicima na terenu i analizom stanja, Zaklada je izradila interne Smjernice za provedbu programa Aktivni u zajednici te je kreiran program "Akademije razvoja lokalnih zajednica". Nastavno, Polaznici su putem "Akademije razvoja lokalnih zajednica" informirani, educirani i motivirani da pokrenu promjene u svojim lokalnim zajednicama te su tijekom te intezivne trodnevne radionice stekli potrebna znanja o razvoju zajednice, društvenom kapitalu, općekorisnoj svrsi i djelovanju, razradi ideja, projekata i programa, upravljanju zajednicom i  motiviranju dionika, prikupljanju sredstava  te koliko je važno umrežavanje i komunikacija sa zajednicom ali i koje su osobne vještine važne za društveno djelovanje i pokretanje promjena. Predavači na Akademiji bili su Helga Možé, upraviteljica Zaklade za poticanje partnerstva i razvoj civilnoga društva, Nataša Vrsaljko Alić, certificirani business i life coach iz centra Abeona, Muamer Mujević, direktor marketinške agencije Iconis i Vigrid Strategy konzultant te Aleksandra Lera, voditeljica projekata u Volonterskom centru Istra.

Kroz navedeni program su se u suradnji s dionicima lokalne zajednice, riješili konkretni problemi koje su upravo ti dionici istaknuli kao relevantne za njihovu zajednicu. U Puli je inicirano nekoliko društvenih programa, međutim zbog okolnosti isti nisu mogli biti provedeni. U konačnici su provedene aktivnosti povezivanja dionika zajednice na području mjesnog odbora Nova Veruda u Puli. U okviru društveng programa "Skriveni potencijali dobrosusjedskih odnosa afirmirani kroz Mjesne odbore" okupljena je skupina građana te informirana o njihovim pravima na sudjelovanje u donošenju odluka i kreiranju javnih politika. Upravo to svoje pravo građani su realizirali na raspravama o izradi proračuna Grada Pule za 2020. godinu, gdje su prezentirali potrebu da se postavi kanalizacijski priključak za dvije zgrade u njihovoj zajednici. Nakon javne rasprave, razgovora s gradskim službama i drugim relevantnim dionicima prijedlog za priključenje 2 zgrade na kanalizacijsku mrežu je uvršten u proračun grada za 2020. godinu. Osim toga, provedeno je istraživanje prisutnost izvornih umjetničkih djela u javnim prostorima s ciljem edukacije građana lokalne zajednice, a voditeljica programa s područja Općine Pićan ujedno i koautorica knjige „Joyful Leadership“ organizirala je panel raspravu „Izvrsnim vodstvom do uspješne zajednice“. Osim same panel rasprave, predstavljen je projekt u sklopu kojeg je razvijen inovativan program učenja umijeća vodstva „Joyful Leadership“ koji se sastoji od priručnika, online tečaja i simulacijskih treninga, a održana je i mini simulacija umijeća vođenja u neočekivanim uvjetima. U Vrsaru je proveden društveni program "Baštinska zajednica stari samanj pod kaštelom 2019" u kojem su volonteri pohađali tečaj šivanja kako bi izradili nošnje koje će nositi na manifestaciji "Stari samanj pod kaštelom". Cilj programa bila je mobilizacija stanovnika Vrsara i njihovo aktivno sudjelovanje u životu zajednice s ciljem očuvanja i prenošenja zajedničkih kulturnih vrijednosti i tradicije. Polaznica Akademije u Delnicama je doprinijela organizaciji Sajma turizma Gorskog kotra - Proljetnog sajma koji je bio prvi takve vrste na tom ruralnom području Gorskog kotra. U okviru manifestacije Proljetnog sajma okupile su se razne udruge, OPG-ovi, obrti i institucije koji su predstavili turističku ponudu Gorskog kotra i svoje proizvode i usluge mnogobrojnim posjetiteljima. Na sajmu su dionici osim promidžbe  i prodaje svojih proizvoda razmijenili kontakte, znanja i informacije te dogovorili buduće suradnje. Osim toga, uspostavljena je jača suradnja i zajedništvo između 9 goranskih općina i gradova. Ovaj društveni program predstavlja značajni doprinos povezivanju zajednice i njenih dionika. U Vojniću je pokrenut  program "preuređenje prostora Crvenog križa Vojnić u svrhu poboljšanja uvijeta rada". U okviru programa preuređena je montažna kućica koju koristi Crveni križ Vojnić. U okviru društvenog programa koji se provodio u Hrvatskoj Kostajnici, osnovnoškolcima je održano zdravstveno predavanje gdje im se ukazalo na redovnu i zdravu raznovrsnu prehranu prvenstveno veću konzumaciju voća i povrća. Izmjerena im je glukoza u krvi, podijeljene bočice vode i domaće jabuke u cilju zdravstvenog osvještavanja o zdravoj, raznovrsnoj prehani koja je izvor svih potrebnih nutrijenata i nezaobilazna za zdrav život. Na području Karlovca proveden je program usmjeren razvoju društvenog poduzetništva kao novi oblik poduzetničke aktivnosti koji pristupa postojećim društvenim problemima na drugačiji, inovativan način i povećava razinu kvalitete života pojedinca te društva u cjelini. Voditelj društvenog programa "Osnove društvenog poduzetništva" održao je predavanje o društvenom poduzetništvu za nastavnike OŠ Banija koji će dalje prenositi stečena znanja učenicima i drugim dionicima u zajednici. Osim toga, pokrenut je i društveni program, odnosno građanska inicijativa „Spasimo Koranu“ koja se oformila u svibnju 2019. godine nakon saznanja da se na području grada Karlovca u neposrednoj blizini obale rijeke Korane namjerava sagraditi visok zid čime bi se narušio krajobraz koranske obale. Protiv takve namjere prikupljeno je 4700 potpisa. U Glini je razvijen društveni program "Motivacijska predavanja" putem kojeg se želi poboljšati komunikacija između pojedinih odjela gradske uprave što bi rezultiralo uspješnijim radnim rezultatima, a posljedično boljitku života građana u lokalnoj zajednici. U suradnji s trenericom motivacijskih predavanja odabrane su teme za prvo predavanje. S obzirom da realizacija programa iziskuje određena financijska sredstva ovaj je društveni program uvršten u proračun grada Gline za 2020. godinu te će će biti realiziran do 5. mjeseca 2020. godine.  "I ja sam iz Gornje Stubice" društveni je program proveden upravo na području Gornje Stubice. Program je proveden u OŠ Matije Gupca Gornja Stubica, te je uključivao radionice na kojoj su učenici saznali više o životu istaknutih osoba iz Gornje Stubice te su naučili samostalno pretraživati digitalne matične knjige, podatke kojih su iskoristili za izradu rodoslovnog stabla. Putem društvenog programa u Prezidu u školski je kurikulum uvršten posjet zavičajnom muzeju i zbirci Prezid koja je prepuna podataka iz povijesti mjesta s ciljem očuvanja lokalne povijest i lokalnog govora od zaborava. Na području grada Labina pokrenut je društveni program "EkoLa Prtlog" - zajednička građanska akcija s ciljem čišćenja podmorja i priobalja na području značajnog krajobraza od ilegalno odbačenog otpada. Akcijom je prikupljeno 780kg otpada.

Program "Aktivni u zajednici" Zaklada u okviru programske suradnje Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva provodi na području 5 županija: Istarska, Primorsko-goranska, Karlovačka, Sisačko-moslavačka i Krapinsko-zagorska. U 2020. godini, program nastavlja s provedbom, a uskoro će biti otvorene prijave za sudjelovanje na"Akademiji razvoja lokalnih zajednica".

Povratak na prethodnu stranicu