1. Novosti iz civilnog društva
 2. EACEA objavila nove rokove za prijavu na natječaje u 2019. i 2020. godini

EACEA objavila nove rokove za prijavu na natječaje u 2019. i 2020. godini

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu objavila je nove rokove za prijavu projektnih prijava za sve natječaje u 2019. i 2020. godini.
U okviru Programa Europa za građane novi rokovi za prijavu za pojedine potprograme su sljedeći:

Za potprogram 1. Europsko sjećanje, postoji samo jedan rok za prijavu, koji se pomiče na 1. veljače, a projekti moraju početi između 1.rujna tekuće godine i 28. veljače naredne godine.
U potprogramu 2. Demokratski angažman i građansko sudjelovanje također je došlo do promjena:

 • Za mjeru 2.1. Bratimljenje gradova, prvi rok za prijavu je promijenjen i sada je 1.veljače, a projekti moraju započeti između 1. srpnja tekuće godine i 31. ožujka naredne godine.
  Drugi rok za prijavu na ovu mjeru ostaje 1. rujna i on je nepromijenjen, no promjena je da projekti moraju započeti između 1 veljače i 31. listopada naredne godine.
   
 • Za mjeru 2.2. Umrežavanje gradova, oba roka za prijavu projektnih prijava ostaju nepromijenjena – 1. ožujka i 1.rujna, no razdoblje prihvatljivosti projektnih aktivnosti je promijenjeno:
  Za rok 1.ožujka projekti moraju započeti između 1.rujna tekuće godine i 28. veljače naredne godine.*
  Za rok 1.rujna projekti moraju započeti između 1. veljače i 31. listopada naredne godine.
   
 • Za mjeru 2.3. Projekti civilnog društva, postoji samo jedan rok za prijavu projektnih prijava i on je 1.rujna. Projekti za ovaj rok moraju počinjati između 1. ožujka i 31. kolovoza naredne godine.

Više detalja o programu možete saznati na stranicama kontakt točke u Hrvatskoj ili se obratiti na e-mail adresu: europazagradane@udruge.vlada.hr te broj telefona 01/ 45 99 810.

Povratak na prethodnu stranicu